Živočišná výroba

Společnost v roce 2009 ukončila odchov mléčných krav. V současné době má ve stavu 130 ks
krav  BTPM,  jsou rozděleny do  tří stád, které se pasou od května do konce října na pastvinách.
Provádí  se převodní křížení červenostrakatého skotu na masný typ krav.
Společnost má ve stavu  400 ks býků, část z vlastního obratu, zbytek zástavových býků se nakupuje
ve váze okolo 240 kg a dokrmují se do jatečné váhy. V roce 2018 se prodalo 311 ks býků , průměrná čistá váha byla 675 kg. V současném zaměření ŽV se bude pokračovat s cílem dalšího
navýšení přírustků a tím zkrácení doby výkrmu.
    Zemědělská společnost
       Městečko Trnávka, a.s
.
  DIČ:00129739
    IČ:00129739
Tel :461329133
zstrnavka@tiscali.cz