Živočišná výroba

Společnost v roce 2009 ukončila odchov mléčných krav. V současné době má ve stavu 130 ks
krav  BTPM.  Jsou rozděleny do  tří stád, které se pasou od května do konce října na pastvinách.
Společnost má ve stavu  340 ks býků, část z vlastního obratu, v
ětší množstvi zástavových býků se nakupuje
ve váze okolo 220 kg a dokrmuje se do jatečné váhy. V roce 2022 se prodalo 298 ks býků , průměrn
é čisté váze 673 kg.
    Zemědělská společnost
       Městečko Trnávka, a.s
.
  DIČ:00129739
    IČ:00129739
Tel :461329133
zstrnavka@tiscali.cz