Valná hromada

Zemědělská společnost Městečko Trnávka a.s. se sídlem Městečko Trnávka  čp. 294,  PSČ: 56941 , IČ:  00129739, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2243                        
                              
                                     
svolává řádnou valnou hromadu  akcionářů 

která se bude konat dne  7.6.2019  v 14:00 hod. v sídle společnosti na mechanizačním středisku v Městečku Trnávce .
Prezentace akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin.

Program a plná moc ke stažení zde .
Stanovy společnosti ke stažení zde .
Výkazy za rok 2018 ke stažení zde .
    Zemědělská společnost
       Městečko Trnávka, a.s
.
  DIČ:00129739
    IČ:00129739
Tel :461329133
zstrnavka@tiscali.cz