Rostlinná výroba

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s. hospodaří na 1.703 ha zemědělské půdy,
z toho je  157 ha TTP. Společnost má 126 ha zařazno do ANC  oblast
í. Katastr společnosti
je protáhlý v délce 20 km, od obce Linhartice, až k obci Kozov, kde jsou hranice Olomouckého
kraje. Spole
čnost pěstuje obiloviny cca na 900 ha, hlavní zastoupení má pšenice ozimá,ječmen jarní
a je
čmen ozimý . Řepka ozimá se pěstuje na 300 ha, cukrová řepa na  60 ha a na 230 ha kukuřice na siláž a na zrno k výrobě biolihu.
    Zemědělská společnost
       Městečko Trnávka, a.s
.
  DIČ:00129739
    IČ:00129739
Tel :461329133
zstrnavka@tiscali.cz