Rostlinná výroba

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s. hospodaří na 1.800 ha zemědělské půdy,
z toho je  1.673 ha půdy orné. Společnost má 95ha zařazno do LFA  oblastí. Katastr společnosti
je protáhlý v délce 20 km, od obce Linhartice, až k obci Kozov, kde jsou hranice Olomouckého
kraje. Společnost hospodaří v oblasti, konce Drahanské vrchoviny, v údolí řeky Třebůvky, kde je nadm. výška 300 m, okolní kopce mají výšku až 500 m.
  Společnost pěstuje obiloviny na výměře cca 950 ha, hlavní zastoupení má pšenice oz., ječmen
jarní, triticale.
  Řepka ozimá se pěstuje na 300 ha, mák na 40 ha.  Cukrová řepa se pěstuje na 50 ha , na 200 ha
kukuřice na siláž a zrno.
    Zemědělská společnost
       Městečko Trnávka, a.s
.
  DIČ:00129739
    IČ:00129739
Tel :461329133
zstrnavka@tiscali.cz